Corona

Volgende afspraken gelden bij het SVKA om het Corona-virus terug de dringen:

Les règles suivantes s'appliquent au SVKA pour réduire le virus Corona:

The following rules have been taken by the SVKA to reduce the Corona virus: