FAQ

 • 1. Hoeveel bedraagt de huurprijs?

  Een aantal factoren bepalen de huurprijs. Eerst en vooral wordt er gekeken naar de mogelijke bezettingsnorm van uw pand. Deze weerspiegelt een bepaald totaal inkomen waarbij maximaal 1/3e aan wonen mag besteed worden.

  Vervolgens kijken we uiteraard naar ligging, afwerking, woonbeleving en maandelijkse algemene kosten. Indien u ons voldoende info bezorgt (oppervlakte woonkamer, keuken en slaapkamers, ligging, maandelijkse kosten) vergezeld met beeldmateriaal, kunnen wij u reeds een richtprijs geven. Een definitieve prijsbepaling kan enkel na plaatsbezoek.

 • 2. Waaraan dient mijn pand te voldoen?

  Uw pand dient te voldoen aan de Vlaamse Codex Wonen. Verder zijn er ook een aantal oppervlakte voorwaarden.

  Over het algemeen dient uw pand kwalitatief te zijn.

  Qua uitrusting vragen wij:

  • Centrale verwarming
  • Dubbele beglazing
  • Conforme elektrische keuring
  • Gunstig EPC
  • Keuken met kookplaat, dampkap met afvoer (of filter indien technisch niet mogelijk).
  • Badkamer met bad/douche en lavabo
  • Dakisolatie volgens wettelijke normen
  • Opgelet! Wij huren geen panden met elektrische verwarming of verwarming op gaskachels.

  Minimale oppervlaktes

  • Studio: 30m²
  • Woonkamer minimaal 16m² + 2m² per bijkomende persoon
  • Slaapkamer

   Indien 1 slaapkamer

   • minimaal 10m²

   Indien meerdere slaapkamers

   • Vanaf 6.5m² geschikt voor 1p
   • Vanaf 10m² geschikt voor 2 p
   • Vanaf 15m² geschikt voor 3p*
  • Keuken minimaal 4m²
  • Indien het gaat om een open keuken verhoogt de minimale oppervlakte van de woonkamer naar 20m² (ipv 16m²)

  Dit zijn allen richtlijnen vastgelegd in het intern Woningkwaliteitcharter van de Vlaamse SVK’s. In uitzonderlijke gevallen kan hier van worden afgeweken. Wij bekijken steeds het wooncomfort van elk specifiek pand voor de beoordeling of het al dan niet geschikt is voor een verhuring via het SVKA.

  Belangrijk! Indien er renovatiewerken nodig zijn om aan bovenstaande te voldoen, bestaan er EXCLUSIEVE premies die een mooi deel van uw renovatiekosten dekken!

 • 3. Heb ik recht op premies voor eventuele renovaties?

  Er bestaan verscheidene exclusieve premies voor verbouwingen wanneer u samenwerkt met het SVKA. In sommige gevallen kan u tot meer dan 80% van de kosten recupereren!

  De belangrijkste premies zijn:

  • Renovatiepremie Vlaamse Overheid (tot 2 jaar na datum)
  • Premie van de netbeheerder (Fluvius)

  Ook indien de renovaties dus reeds recent werden uitgevoerd kan u mogelijks nog premies verkrijgen. Neem zeker contact met ons op indien u een renovatie uitvoerde of wil uitvoeren.

  Bekijk ook onze pagina met uitleg over de verschillende premies

 • 4. Kan ik een contract vroegtijdig opzeggen?

  Nee, het contract loopt minimaal 9 jaar waarin de opzegmogelijkheden voor u als eigenaar zijn uitgesloten. Het SVKA wil zijn huurders een stabiele woonst bieden, verder is het voor het SVKA met 500+ woningen in beheer onmogelijk al deze gezinnen kwalitatief te huisvesten via verhuringen op korte termijn.

 • 5. Kan ik mijn eigendom verkopen gedurende de verhuurperiode?

  Ja. U kan ten allen tijde uw eigendom verkopen. Hou er rekening mee dat u verkoopt met ons contract bij. Een gegarandeerde huuropbrengst en geen eigen beheer zijn trouwens sterke troeven om de verkoopbaarheid van uw eigendom te doen stijgen.

 • 6. Hoe ziet mijn pand er uit na 9 jaar?

  Eigenlijk maakt dat niet uit. U kan namelijk terugvallen op het SVKA als borg. Iets wat u op de privémarkt onmogelijk hebt. Is er toch discussie na 9 jaar, dan kan u gebruik maken van de professionele plaatsbeschrijving uitgevoerd voor de start van de verhuring door een onafhankelijk expert.

 • 7. Wordt er een plaatsbeschrijving gemaakt?

  Ja. Voor de start van de verhuring wordt er een professionele plaatsbeschrijving opgemaakt door een extern expert. Hierdoor hebt u, indien nodig, een juridisch onderbouwd dossier dat in detail de staat van uw pand beschrijft. De kosten worden, zoals bij een normale verhuring, gedeeld door huurder en verhuurder.

 • 8. Wat indien er schade aan mijn appartement is?

  Indien er schade wordt aangebracht door de huurders hebt u het SVKA als tussenpartij EN als waarborg. De technische dienst van het SVKA zoekt steeds naar een geschikte oplossing.

  Het SVKA is hoofdhuurder en draagt dus ook alle verplichtingen!

  Daarnaast kan u steeds terugvallen op een juridisch onderbouwde plaatsbeschrijving die voor de start van de verhuring wordt opgemaakt. Deze gebeurd door een onafhankelijk kantoor , kostprijs 50/50.

  Indien de verantwoordelijkheid bij de eigenaar ligt (bijv. lek in het dak) verwachten wij uiteraard een vlotte medewerking.

 • 9. Kan ik een bestaande verhuring aan jullie overdragen?

  Nee, op geen enkele manier

 • 10. Kan ik mijn huurder kiezen?

  Nee. De huurder is op voorhand nooit geweten. Het SVKA werkt op basis van hoogdringendheid (via een complex puntensysteem) en niet op chronologie zoals de sociale huisvestingsmaatschappijen. Vanaf er een nieuwe woning in verhuur komt wordt er een lijst getrokken van mogelijke kandidaten op dat moment zelf.

 • 11. Word de huurprijs geïndexeerd?

  U hebt als eigenaar de mogelijkheid om jaarlijks te indexeren of niet. Dit wordt uiteraard mee opgenomen in het hoofdhuurcontract.

 • 12 .Wordt de staat van mijn appartement gecontroleerd?

  Elke huurder/eigenaar beschikt over een huurbegeleider. Deze volgt de verhuring van start tot einde mee op. Tijdens de verhuurperiode tracht deze minimaal jaarlijks een controlebezoek aan de woning te brengen. Indien er sprake is van problemen/overlast gebeurd dit uiteraard frequenter.

 • 13. Wat met overlast?

  Onze huurbegeleiders zijn maatschappelijke werkers van opleiding. Zij trachten in deze situaties steeds op zoek te gaan naar de geschikte oplossingen. Bedoeling is om u als eigenaar zo veel mogelijk te ontlasten.

 • 14. Hoe zeker kan ik zijn dat het SVKA mijn pand zal huren?

  De vraag naar kwalitatieve en betaalbare woningen ligt veel hoger dan het aanbod. Indien uw pand aan onze kwaliteitsnormen voldoet en u bereid bent een faire huurprijs te ontvangen mag u ervan uitgaan dat een verhuring via het SVKA geen probleem is.

 • 15. Ben ik als eigenaar nog het aanspreekpunt?

  Nee. Elke woning heeft een huurbegeleider. Deze vormt vanaf de start van de verhuring uw vaste aanspreekpunt. Ook buren, syndicus, raad van mede-eigendom, etc. kunnen vanaf dan rechtstreeks met ons contact opnemen rond communicatie betreffende de verhuring. Het is de bedoeling u dat u als eigenaar, voor de verhuring, zo veel mogelijk ontlast wordt.

 • 16. Wat is jullie werkingsgebied?

  Een overzicht van ons werkingsgebied vindt u hier

 • 17. Voeren jullie renovaties/werken uit om mijn pand verhuurbaar te maken?

  Nee. De eigenaar is verantwoordelijk voor het afleveren van een instapklaar pand.

 • 18. Wat doet jullie klusjesdienst juist?

  De klusjesdienst is er ter ondersteuning voor onze huurder. Bedoeling is kleine herstellingen ten laste van de huurder op een correcte manier uit te voeren en de huurder hier in ook zelfredzaam te maken.

  Indien er sprake is van echte schade/problemen komt de technische dienst ter plaatse voor een vaststelling. Blijkt dit de verantwoordelijkheid van de eigenaar te zijn, is het ook aan deze om (indien mogelijk) samen met het SVKA naar een geschikte oplossing te zoeken.

  Het is dus niet de bedoeling dat het SVKA problemen oplost die de verantwoordelijkheid van de eigenaar zijn.