Inschrijvingsvoorwaarden

Wil u een woning huren bij het SVKA?

 1. U bent minimum 18 jaar op het moment van inschrijving. Of u bent jonger dan 18 jaar en moet zelfstandig wonen volgens het decreet bijzondere jeugdbijstand.
 2. U bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 3. Uw netto belastbaar inkomen van 3 jaar voor de inschrijving is lager dan:
  • 24.092 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
  • 26.111 euro als u een alleenstaande andersvalide bent;
  • 36.137 euro in alle andere gevallen, plus 2.020 euro per persoon ten laste
 4. U hebt geen volle eigendom.
 5. U moet inburgeringsbereidheid aantonen.
 6. U moet taalbereidheid aantonen.

Inschrijvingen

Stap 1:
 • U komt langs op ons kantoor in Langstraat 102. De openingsuren vindt u onder ‘contact’.
 • We leggen u uit hoe onze wachtlijst werkt.
 • We maken een afspraak voor de inschrijving.
 • We geven u een lijst van de documenten die u nodig hebt voor de inschrijving.
Stap 2:
 • U komt op afspraak terug naar ons kantoor voor de inschrijving.
 • We controleren of u de kopieën van alle nodige documenten bij hebt.
 • Als dat in orde is, schrijven we u in op onze wachtlijst.