Inschrijvingsvoorwaarden

Wil u een woning huren bij het SVKA?

 1. U bent minimum 18 jaar op het moment van inschrijving. Of u bent jonger dan 18 jaar en moet zelfstandig wonen volgens het decreet bijzondere jeugdbijstand.
 2. U bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 3. Uw netto belastbaar inkomen van 3 jaar voor de inschrijving is lager dan:
  • 25.850 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
  • 28.015 euro als u een alleenstaande andersvalide bent;
  • 38.773 euro in alle andere gevallen, plus 2.167 euro per persoon ten laste
  • (bedragen inkomensgrenzen geldig vanaf 01/01/2022)
 4. U hebt geen eigendom (mits enkele uitzonderingen: klik hier).

Inschrijvingen

 • Vanaf mei 2022 schrijven we enkel mensen in die nog niet zijn ingeschreven op de wachtlijst van Woonhaven Antwerpen of De Ideale Woning. Dit heeft volgende redenen:
  • Vanaf 01/01/2023 starten de Woonmaatschappijen (decretaal verplichte fusie) waarbij ons toewijssysteem op de schop gaat. De wachtlijsten van alle afzonderlijke sociale verhuurkantoren en huisvestingsmaatschappijen zullen dan samensmelten tot één centraal inschrijvingsregister.
  • Ons huidig puntensysteem heeft tot gevolg dat mensen die nu nog inschrijven, niet meer in aanmerking zullen komen voor een woning via het SVKA.
  • Meer gedetailleerde informatie leest u in dit bericht.
 • U komt langs op ons kantoor in de Langstraat 102. Let op; we werken op afpraak! Meer info vindt u onder ‘contact’.
 • We leggen u uit hoe onze wachtlijst werkt.
 • We controleren of u de kopieën van alle nodige documenten bij hebt. De benodigde documenten vind je hier.
 • Als dat in orde is, schrijven we u in op onze wachtlijst.
Hier vindt u onze privacyverklaring.