Inschrijvingsvoorwaarden

Wil u een woning huren bij het SVKA?

 1. U bent minimum 18 jaar op het moment van inschrijving. Of u bent jonger dan 18 jaar en moet zelfstandig wonen volgens het decreet bijzondere jeugdbijstand.
 2. U bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 3. Uw netto belastbaar inkomen van 3 jaar voor de inschrijving is lager dan:
  • 25.557 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
  • 27.698 euro als u een alleenstaande andersvalide bent;
  • 38.335 euro in alle andere gevallen, plus 2.143 euro per persoon ten laste
  • (bedragen inkomensgrenzen geldig vanaf 01/01/2021)
 4. U hebt geen eigendom (mits enkele uitzonderingen: klik hier).

Inschrijvingen

 • U komt langs op ons kantoor in de Langstraat 102. Let op; we werken op afpraak! Meer info vindt u onder ‘contact’.
 • We leggen u uit hoe onze wachtlijst werkt.
 • We controleren of u de kopieën van alle nodige documenten bij hebt. De benodigde documenten vind je hier.
 • Als dat in orde is, schrijven we u in op onze wachtlijst.
Hier vindt u onze privacyverklaring.