Inschrijvingsvoorwaarden

Wil u een woning huren bij het SVKA?

 1. U bent minimum 18 jaar op het moment van inschrijving. Of u bent jonger dan 18 jaar en moet zelfstandig wonen volgens het decreet bijzondere jeugdbijstand.
 2. U bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 3. Uw netto belastbaar inkomen van 3 jaar voor de inschrijving is lager dan:
  • 28.105 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
  • 30.460 euro als u een alleenstaande andersvalide bent;
  • 42.156 euro in alle andere gevallen, plus 2.167 euro per persoon ten laste
  • (bedragen inkomensgrenzen geldig vanaf 01/01/2023)
 4. U hebt geen eigendom (mits enkele uitzonderingen: klik hier).

Inschrijvingen

 • Geen inschrijvingen bij SVKA meer mogelijk

  Vanaf oktober 2023 komt er een centraal inschrijvingsregister voor alle kandidaat huurders van de Woonmaatschappij en worden de wachtlijsten van SVKA, de Ideale Woning en Woonhaven samengevoegd.  Er zal vanaf dan niet meer toegewezen worden met het SVK-puntensysteem.  Omdat onze wachtlijst zo lang is, komen woningzoekers die nog niet zijn ingeschreven bij SVKA niet meer aan bod.  Daarnaast gaat ons kantoor binnenkort verhuizen. 

  Daarom is het vanaf 1 april 2023 niet meer mogelijk om u bij SVKA in te schrijven  en nog een afspraak te maken voor een inschrijving.

  Tot oktober 2023 wijzen we nog wel SVKA woningen toe aan kandidaat huurders die momenteel op onze wachtlijst staan. Indien je in aanmerking komt voor een woning zullen wij je contacteren.

  U kan nog wel inschrijven bij Woonhaven: https://woonhaven.be/ik-wil-huren/

  • Vanaf 01/01/2023 starten de Woonmaatschappijen (decretaal verplichte fusie) waarbij ons toewijssysteem op de schop gaat. De wachtlijsten van alle afzonderlijke sociale verhuurkantoren en huisvestingsmaatschappijen zullen dan samensmelten tot één centraal inschrijvingsregister.
  • Ons huidig puntensysteem heeft tot gevolg dat mensen die nu nog inschrijven, niet meer in aanmerking zullen komen voor een woning via het SVKA.
Hier vindt u onze privacyverklaring.