Welke documenten

  • Uw identiteitskaart
  • Een kopie van bewijs huidig netto besteedbaar inkomen, van de laatste 3 maanden (loonfiches, attest uitbetalingsinstelling, alimentatiegeld, attest leefloon…).
  • Een kopie van bewijs van de woonnood (huurcontract, huuropzeg, bewijs storting huishuur, attest verblijf opvangtehuis…).
  • Indien vereist: een kopie van een diploma of attest Nederlandse taal.
  • Indien vereist: kopie inburgeringsattest
  • Bent u gehuwd en in een echtscheiding verwikkeld? Breng een kopie mee dat aantoont dat uw echtscheiding in proces is.