Welke documenten

  • Uw identiteitskaart
  • Een kopie van bewijs huidig netto besteedbaar inkomen, van de laatste 3 maanden (loonfiches, attest uitbetalingsinstelling, alimentatiegeld, attest leefloon…).
  • Een kopie van bewijs van de woonnood (huurcontract, huuropzeg, bewijs storting huishuur, attest verblijf opvangtehuis…).
  • Hebt u een eigendom met uw partner en u bent gehuwd en in een echtscheiding verwikkeld? Breng een kopie mee dat aantoont dat uw echtscheiding in proces is.