Eigenaar

Privacy: welke informatie heeft Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen (SVKA) vzw?

SVKA vzw huurt een woning van u. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie over u bij. We gebruiken deze informatie om u beter te kunnen helpen.

Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt.

 

Welke informatie gebruikt SVKA vzw van u?

Om een goede dienstverlening te kunnen garanderen houden wij informatie over u bij.

Deze informatie is:

  • identificatiegegevens
  • rijksregisternummer
  • adres en contactgegevens
  • uw bankrekeningnummer

Als uw verhuurcontract stopt, bewaren wij uw gegevens nog 10 jaar. Dit is volgens de archiefwet.

 

Waar vragen wij informatie op?

U geeft ons heel wat informatie bij het opstellen van de huurovereenkomst of naar aanloop hiervan.

 

Aan wie geven wij informatie?

Wij bezorgen informatie aan:

  • VLABEL: persoonsgegevens en rijksregisternummer in het kader van de verlaagde onroerende voorheffing (Beraadslaging VTC nr. 33/2013 van 11 september 2013, Beraadslaging VTC nr. 01/2014 van 22 januari 2014 en Beraadslaging RR nr. 15/2014 van 19 februari 2014)
  • FOD Financiën: verplichte registratie huurovereenkomsten
  • Wonen-Vlaanderen: voor het aanvragen van het conformiteitsonderzoek

 

Kunt u uw informatie controleren en aanpassen?

Ja, dat kan. U kunt uw informatie altijd controleren. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@svka.be of een brief naar SVKA vzw – Privacy, Langstraat 102 te 2140 Borgerhout. Wij bezorgen u dan deze informatie.

Is iets niet correct? Dan kunt u dit laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet meer.

 

Bent u niet akkoord met hoe wij informatie verwerken?

Vindt u dat SVKA vzw onterecht informatie heeft? Dan kunt u ons vragen om deze informatie te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken.

Wij proberen uw vraag optimaal te behandelen. Lukt dit niet, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie. Dit kan via https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie/klachtenprocedure

Vermeld in deze e-mail of brief waarom u niet akkoord bent. De Vlaamse toezichtcommissie zal uw klacht behandelen.

 

Meer informatie over privacy?

Heeft u vragen over uw informatie?

Dan kunt u terecht bij onze verantwoordelijke privacy. Contacteer Daan Janssen telefonisch: 03 270 03 00, via mail op: privacy@svka.be of per brief naar SVKA vzw – Privacy, Langstraat 102, 2140 Borgerhout.

U kunt ook terecht bij de privacyfunctionaris van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, ons ondersteunend agentschap bij de Vlaamse overheid, via privacy@vmsw.be

 

Heeft u algemene vragen over privacy?

Dan kunt u terecht bij de Vlaamse Toezichtcommissie. Meer informatie vindt u op https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie