Historiek

Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen (SVKA) is ontstaan uit de fusie van drie sociale verhuurkantoren:

  • Huurdersunie vzw
  • ASVK vzw
  • Woonunie vzw

In 1978 begon Huurderscollectief samen met het Woonfonds Gent met de sociale verhuurkantoren in Vlaanderen. ASVK ontstond in 1996 uit diverse welzijnsorganisaties en het opbouwwerk in Antwerpen. In 1997 richtten 2 vrijwilligers Woonunie op voor de huisvesting van vooral alleenstaande mannen. Op dat moment waren er drie erkende en gesubsidieerde sociale verhuurkantoren in Antwerpen.

In 1999 besloten Huurdersunie en ASVK om samen te werken. In 2010 kwam Woonunie erbij. De drie sociale verhuurkantoren verhuisden naar De Shelter in Langstraat 102 te Borgerhout.

Op 19 maart 2014 kwam het tot een echte fusie. De nieuwe naam werd Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen (SVKA).