Medewerkers

 • Algemene vergadering & raad van bestuur
   
 • Algemene coördinator

  Daan Janssen

 • Dienst kandidaten & huurders

  Huurbegeleiders

  De huurbegeleider begeleidt zijn huurders op het vlak van wonen om hun technische, sociale en financiële zelfredzaamheid te verhogen en om hen bewust te maken van hun rechten en plichten.

  • Ab de Nijs Bik
  • Caroline Thienpont
  • Danny Jacobs
  • Jenny Van Der Sande
  • Nathalie Monstrey
  • Pieter Schrijvers
  • Tom Verhavert
  • Vincent Gebruers

  Dienst Inschrijvingen, toewijzigingen en permanenties

  De Inschrijvers en Toewijzers verzorgen alle taken die er toe bijdragen dat de permanenties, inschrijvingen en de toewijzingen gebeuren conform de regelgeving van het kaderbesluit sociale huur.

  • Verantwoordelijke van Huurbegeleiders & Dienst inschrijvingen en Toewijzingen: vacante functie
 • Dienst inhuren en gebouwen

  Technische dienst

  De technisch medewerker screent de kwaliteit van het SVKA patrimonium op basis van de normen van de Vlaamse Wooncode en het SVKA-subsidiebesluit met als doel het ingehuurde pand op technisch vlak (weer) in orde te hebben en te houden.

  Prospectie

  De prospectiemedewerker is het aanspreekpunt voor kandidaat-verhuurders. Hij legt de werkwijze uit van het SVKA, gaat een pand bezichtigen, voert de onderhandeling met de eigenaar over de contractvoorwaarden.

  Klusdienst

  De klusjesmannen voeren klussen (herstellingen, kleine klusjes en kleine renovatiewerken) uit in de woningen die door het SVK beheerd worden. Ze lossen kleine problemen op en voorkomen zo erger. Ze zorgen voor een zekere begeleiding van de huurder in functie van een normaal gebruik van de technische installaties in een woning. De klusjesman wordt aangestuurd door en voert zijn opdrachten uit onder leiding van de verantwoordelijke inhuren en gebouwen.

  • Verantwoordelijke van inhuren en gebouwen: Manuel Leuridan
 • FAS: Financiële administratieve secretariaat

  Deze dienst draagt er toe bij dat het financieel-administratieve luik van het SVKA goed, duidelijk en efficiënt werkt.

  • Verantwoordelijke van financiële administratieve secretariaat: vacante functie