Medewerkers

 • Algemene vergadering & raad van bestuur

   

  Hier vindt u onze leden van de Algemene vergadering en Raad van Bestuur.

   
 • Algemeen directeur

  Daan Janssen

 • Dienst huurders

  Huurbegeleiders

  De huurbegeleider begeleidt zijn huurders op het vlak van wonen om hun technische, sociale en financiële zelfredzaamheid te verhogen en om hen bewust te maken van hun rechten en plichten.

  • Ab de Nijs Bik
  • Candy Muys
  • Danny Jacobs
  • Emma Cockx
  • Lena Agten
  • Mathieu Offeciers
  • Sara Saels
  • Vincent Gebruers

  Juridische dienst

  De Juridische dienst ondersteunt de huurbegeleiders bij het oplossen van problemen van juridische aard. Hierbij denken we aan huurachterstal, overlast,... De juridisch medewerker vertegenwoordigt het SVKA bij juridische procedures.
  • Teamcoördinator team Huurders: Griet Debussche
 • Dienst inhuren en gebouwen

  Technische dienst

  De technisch medewerker screent de kwaliteit van het SVKA patrimonium op basis van de normen van de Vlaamse Wooncode en het SVKA-subsidiebesluit met als doel het ingehuurde pand op technisch vlak (weer) in orde te hebben en te houden.

  Prospectie

  De prospectiemedewerker is het aanspreekpunt voor kandidaat-verhuurders. Hij legt de werkwijze uit van het SVKA, gaat een pand bezichtigen, voert de onderhandeling met de eigenaar over de contractvoorwaarden.

  Klusdienst

  De klusjesmannen voeren klussen (herstellingen, kleine klusjes en kleine renovatiewerken) uit in de woningen die door het SVK beheerd worden. Ze lossen kleine problemen op en voorkomen zo erger. Ze zorgen voor een zekere begeleiding van de huurder in functie van een normaal gebruik van de technische installaties in een woning. De klusjesman wordt aangestuurd door en voert zijn opdrachten uit onder leiding van de verantwoordelijke inhuren en gebouwen.

  • Teamcoördinator Inhuren en Gebouwen: Manuel Leuridan
 • Dienst Financiën, Onthaal & administratie en Kandidaat-huurders

  De dienst Financiën draagt er toe bij dat het financieel-administratieve luik van het SVKA goed, duidelijk en efficiënt werkt. Daarnaast zorgt de dienst Onthaal & Administratie ook voor een klantvriendelijk onthaal en een performante algemene administratie ter ondersteuning van de organisatie. De dienst Permanenties, inschrijvingen en toewijzigingen verzorgt alle taken die er toe bijdragen dat de permanenties, inschrijvingen en de toewijzingen gebeuren conform de regelgeving van het kaderbesluit sociale huur.

  • Teamcoördinator dienst Financiën, Onthaal & Administratie en kandidaat-huurders: vacante functie